Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.

Správce

TMV Group s.r.o., Polepy 39, 411 47 Polepy, IČ: 03988368, DIČ: CZ03988368

dále jako "Správce"

Kontaktní údaje Správce
E-mail: penzion-zvonicka@seznam.cz
Poštovní adresa: Polepy 39, 411 47 Polepy

Zpracování osobních údajů
Na této webové prezentaci nedochází ke sběru a zpracování osobních údajů.

V případě požadavků vyplývajících z GDPR nařízení nás kontaktujte na výše uvedené emailové adrese.